05-09-2017

Op zaterdag 23 september vindt de jaarlijkse Burendag plaats. Dit jaar besteden wij daar op vrijdag 22 september aandacht aan met onze leerlingen. Dit doen wij in samenwerking met de werkgroep Zorg en Welzijn, die dit dan weer doortrekken naar de Burendag. Onder het kopje documenten vindt u de oproep om foto's aan te leveren van vroeger. Ook op www.keldonk.nl kunt u deze oproep vinden. Wij gaan op vrijdag 22 september naar de molen in Keldonk, en daar zal ook op 23 september Burendag vorm krijgen.