05-09-2017

Het komt regelmatig voor dat kinderen tussen de middag alweer vroeg op school zijn. Vanaf 13.00 uur is er toezicht op het plein door iemand van de leerkrachten. Tot die tijd spelen de overblijfkinderen buiten. De overblijfouder houdt tot 13.00 uur toezicht. Het is niet de bedoeling dat zij ook de kinderen die naar huis zijn geweest in de gaten moeten gaan houden. Stuur uw kind dus niet te vroeg naar school!