Op basisschool hebben we 4 combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Ook wordt intensief samengewerkt met de peuterspeelzaal. 

Sinds de invoering van de AVG wordt via  PARRO en het  OUDERPORTAAL  op een veilige en in een besloten omgeving met de ouders gecommuniceerd!