20-09-2018

Vergadering MR 20-09-2018

  • Voorstellen IB’er Ilse en uitleg van haar taken.
  • Rustige, fijne start gehad van het nieuwe schooljaar.
  • Studiedagen: LZM, rekenmuur, nieuwe kleutermethode, datamuur, analyses.
  • De extra inzet van Debby, namens de bestedingsgelden worden als positief ervaren. Het verlaagt de werkdruk en geeft meer ruimte voor professionalisering.
  • Vergaderdata schooljaar ’18-‘197-2     16.00 uur6-6     16.00 uur
  • 11-4   18.00 uur
  • 29-11 18.00 uur