30-11-2018

Vergadering MR 29-11-2018

  • Danielle van Doorn (GMR) sluit volgend MR-overleg bij ons aan.
  • N.a.v. de situatie in Erp is er over de lestijden gesproken.
  • Er komt een nieuw ouder-communicatie-systeem: Parro. Ouders worden nog per brief geïnformeerd.
  • Er zijn nieuwe ontwikkelingsmaterialen voor de onderbouw.
  • De hal/aula wordt gerenoveerd tot speelleerplein. Voor aanpak toiletgroep en ventilatie lokalen moet door Skipov nog budget vrijgemaakt worden.
  • Er wordt nog gekeken om een keer uitleg te geven over de manier van lesgeven met chromebooks.
  • Volgende vergaderdata schooljaar ’18-‘1911-4   18.00 uur
  • 6-6     16.00 uur
  • 7-2     16.00 uur